Co ze szkołami do wakacji?

Komunikat MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji